Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Tình hình vườn nhà tháng 1.2013

Đang gieo thêm một số loại cây ăn trái leo giàn gồm có:
Bầu hồ lô
Đậu rồng
Và trên khay ươm còn có đậu bắp, me ngọt (nhưng chưa lên mầm)
Tần ô được 7 ngày
Cải bẹ xanh được 10 ngày tuổi
Húng lũi giâm vài cành giờ lên được chừng này
Rau răm cùng đợt với húng lũi nhưng chỉ được nhiêu đây
Bụi xả đang lớn dần
Và 5 cây đậu bắp vẫn ra trái đều nhưng không đủ ăn, đợt này trồng tiếp 10 cây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét